Aşı Karşıtlığı Ve Reddi

Aşı Karşıtlığı Ve Reddi Artıyor ! Aşı Karştlığının Nedenleri Nedir ? Aşı Nedir, Ne İşe Yarar ?

Aşı Karşıtlığı Ve Reddi

Haber girişi: 27.01.2020 14:20

Aşı karşıtlığı aşı etkinliğine ve aşı bileşenlerine duyulan şüpheden kaynaklanabildiği gibi aşı ile önlenebilir hastalıkların hafife alınması vb. tutumlar nedeniyle de ortaya çıkabiliyor. Örneğin aşı karşıtlarının sıraladığı argümanların başında, bulaşıcı hastalıkların çoğunun ölümcül olmadığı iddiası geliyor. Birçok aşı karşıtı, aşıyla önlenebilir hastalıkları yaşamın doğal bir parçası olarak görüyor.TTB’nin ve Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği’nin (KLİMİK) belirttiği üzere, çocuklarına aşı yaptırmayan ailelerin sayısı 2010’da 183 iken 2016’da 11.000’e ve 2017 yılında ise 23.000’e çıktı.Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre, Türkiye’de 2016’da sadece 9 kızamık vakası gerçekleşirken 2017 bu sayı 84’e, 2018’de ise 716’ya ulaştı. Aşısızlığın artması nedeniyle 2019 yılında 2 bin 666 kişi kızamığa yakalandı.
Dünyadaki aşı reddi vakalarının son yıllarda hızla artması ve tehlikeli boyutlara ulaşması üzerine; Dünya Sağlık Örgütü 2019’da çözüme kavuşturmayı planladığı 10 küresel sağlık sorunun başında “aşı karşıtlığı” na yer vermiştir. Son yıllarda, aşı reddi vakalarının ülkemizde hızla artış göstermesi üzerine Sağlık Bakanlığı tarafından “asi.saglik.gov.tr” adıyla bir web sayfası oluşturulmuş, aşı konusunda doğru ve sağlıklı bilgilendirme yapmak ve toplumsal farkındalık oluşturmak amaçlanmıştır.
Günümüzde hepatit B, tüberküloz, difteri, boğmaca, tetanoz, poliyomiyelit, kızamık, kızamıkçık, kabakulak, suçiçeği, hepatit A, pnömokok, H. influenzae tip b enfeksiyonlarına karşı tüm çocuklar ücretsiz olarak aşılanmaktadır. Başarılı aşılama programları ile ülkemiz çocukları, 2002 yılında çocuk felcinden arındırılmış olup, yüksek oranda mortaliteye yol açan yenidoğan tetanozu ise 2009 yılında elimine edilmiştir. Ülkemizde son on yıldır her bir aşı için aşılanma oranı %95’in üzerinde seyretmektedir.
Özetle aşı sadece bireyi korumaz, hastalıktan korunan bireyler yoluyla etkenlerin toplumda yayılmasını da önler. Buna ‘sürü şeklinde bağışıklama’ denir. Bir toplumda sürü bağışıklama oranı düşerse, hastalık etkenleri okullarda, otobüslerde, işyerlerinde ve kamusal alanlarda çılgın partiler vermeye başlar ve bu partiler ne yazık ki insanların cenaze törenine dönüşebilir. İşte aşı karşıtları bunu yapmaktadır yani toplumun hastalıklara karşı direncini kırmaktadır.

Aşı Karşıtlığının Nedenleri Nedir ?

Aşı karşıtı söylemlerde aşının içeriğindeki civanın otizm ile ilişkisi ortaya atılmış, çok sayıda bilimsel çalışmada böyle bir ilişki gösterilememesine rağmen, aşı reddini azaltmak için dünyada yaklaşık yirmi yıldır, ülkemizde son on yıldır uygulanmakta olan aşılar civa içermemektedir.Aşılara ilişkin bir diğer yaygın kanı ise, doğal bağışıklamanın hastalıklara karşı korunmada yeterli ve hatta daha etkin olduğu görüşü. Özellikle anne sütünün bebek için yeterli olduğu ve bu nedenle aşının gereksiz olduğu düşüncesi, sık sık rastlanan söylemlerden. İddia edildiği gibi anne sütü bebeklerin bağışıklığını güçlendiriyor ancak bu yolla çocuğa aktarılan antikorlar kalıcı değil ve çocuğu tüm hastalıklara karşı korumuyor. Dolayısıyla aşının gördüğü işlevi, anne sütü tam olarak görmüyor.

Aşı Nedir ? Ne işe Yarar ?

Aşı hastalıklardan korunmak için başvurulan güvenli ve etkili yöntemlerin başında geliyor. Sağlık Bakanlığı’nın resmî web sitesinde yapılan tanıma göre aşı; virüs, bakteri vb. mikropların hastalık yapma karakterlerinden arındırılarak ya da bazı toksinlerin etkilerinin ortadan kaldırılarak geliştirilen bir biyolojik madde. Aşılama yöntemi sayesinde kişinin vücudu, söz konusu hastalığa yakalanmadan mikrobu tanıyor ve mikroba karşı antikor üreterek bir savunma mekanizması geliştirip mikropla savaşmayı öğreniyor. Böylelikle kişinin bağışıklık sistemi güçlendirilmiş oluyor.Aşı yolu ile bağışıklama, önlenebilir hastalıkların ve ölümlerin önüne geçmek için hem kolay hem de görece maliyeti düşük bir yöntem. Bu nedenle toplum sağlığı için oldukça önemli. 
 

Yorum Yap

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.